Vi starter opp igjen med Nøstegym!

Torsdag 29.januar startet vi opp igjen med Nøstegym. Nøstegymmen vil foregå i gymsalen på Gjølme skole hver torsdag fra kl 17:30 – 18:30.

Nøstegym er for barn i aldersgruppen 2-5 år, og består av  uformell lek, hvor foreldre er til stede og hjelper til under “treningen”.

Det er Allidrettsavdelinga i U & IL Glimt som er ansvarlig Nøstegymen.

Kontaktperson er Gunn Siri Bonvik, mob.nr 918 37 217

Mer informasjon om Nøstegym

Allidrett

Nytt turkart!

I forbindelse med den pågående merkinga av idrettslaget turløyper er det laget et nytt turkart. Kartet kan lastes ned på Allidrettsavdelingas sider om trimløyper, eller ved å klikke på bildet under. Egne karttavler med turkartene vil også bli satt opp flere steder lang turløypene.

Turkart U & IL Glimt

Ny trimkasse ved Våmyra

Etter ønske fra flere, har Allidretten i U & IL Glimt sørget for at det nå er satt opp ny trimkasse ved Våmyra. Stien bort til kassen er ikke merka enda. Skilt vil bli satt opp i løpet av vinteren, mens merking for øvrig vil bli gjort våren 2015. Kassen finner du (for den som er kjent) ved å følge stien som går langs nordtsiden av Våmyra mot Fjellkjøsvatnet (samme trase som Fjellkjøsdilten). Etter at du har passert “Kilden” tar du av mot venstre (står en stolpe i dette krysset) og følger ny sti som går helt fram til trimkassen. Kart vil etter hvert bli lagt ut på denne siden: Trimløyper. Den nye trimkassen vil inngå som en del av Supertrimmerkonkurransen

Ny trimkasse ved Våmyra

Ny trimkasse ved Våmyra

.

Glimtbasaren gav 18 200 kr til ny kunstgressbane

Den årlige Glimtbasaren ble arrangert i Folkes Hus 19.november. Mange hadde møtt opp, og Folkets hus var som vanlig fult. Det var god stemning med loddsalg, åresalg og mange fine premier. Tore Andre Helgemo sto for underholdning med en liten konsert. Det ble også utdeling av premier for Supertrimmere og en hyllest til Kari Kvakland, som nylig ble utnevnt som æresmedlem i idrettslaget.

Basaren gav et overskudd på 18 200 kr. Overskuddet går i år til prosjektet med ny kunstgressbane som idrettslaget jobber med å realisere.

Takk til alle som deltok, og ikke mist takk til alle som hjalp til med arrangementet.

Fult hus og god stemning i Folkets hus under Glimtbasaren 2014

Fult hus og god stemning i Folkets hus under Glimtbasaren 2014

Kari Kvakland utnevnt som æresmedlem!

Kari Kvakland ble under fotballfesten den 7.november utnevnt som æresmedlem i U & IL Glimt. Kari har vært en viktig bidragsyter for idrettslaget i snart 50 år. Kari har hatt en rekke ulike verv i klubben, både i hovedlaget og fotballavdelingen. Hun har også vært leder av idrettslaget i hele 14 år, noe som er det lengste en leder har sittet i Glimt. I dag er det Lars Vattengård som er leder av idrettslaget, men Kari er fortsatt en aktiv bidragsyter og sitter fortsatt i hovedstyret og er husformann/kvinne.

I klubbens 118 årige historie er det kun fem personer som har blitt utnevnt som æresmedlem før henne. Karis far Martin Kvakland, ble æresmedlem i 1998. Marit Reitan var den første som ble æresmedlem i 1960. I tillegg har Arnt Andøl, Erik Morten Garberg og Jon Sletvold blir æresmedlemmer.

Idrettslaget er svært takknemlig for den innsatsen Kari har lagt ned i klubben.

Æresmedlem Kari Kvakland blir hyllet for sin innsats i idrettslaget under basaren 2014. Her sammen med idrettslagets leder Lars Vattengård

Æresmedlem Kari Kvakland blir hyllet for sin innsats i idrettslaget under Glimtbasaren 2014. Her sammen med idrettslagets leder Lars Vattengård

Supertrimmere 2014

Under U & IL Glimts årlige basar som ble avholdt den 19.november ble det delt ut premier til alle fremmøtte trimmere som har deltatt på idrettslagets konkurranse Supertrimmer. Hele 19 personer ble Supertrimmer i år, ved å skrive navnet sitt over 100 ganger i trimkassene (alle kassene må besøkes) og samtidig delta på Fjellkjøsdilten. I tillegg hadde 4 over 100 turer uten å delta på dilten, eller manglet noen kasser. 8 personer hadde over 50 turer og 17 hadde over 20 turer. Alle får premie av disse. I tillegg ble det trukket ut gavekort på kr 1000 til 2 av Supertrimmerne.  I år ble Inger Lise Vattengård og Knut S Furuli vinnere av gavekortene. Det har vært et rekordår med i underkant av 11 500 registeringer i trimbøkene totalt. Se oversikt over besøkende per kasse under bildet.

Premieutdeling til Superstrimmere 2014

Premieutdeling til Superstrimmere 2014

Besøk per trimkasse 2014
Skorva 4161
Rokollen 3435
Annølskammen 1013
Skorvtjønnåsen 967
Lomtjønna 876
Reitsætra 526
Rove 511
Ellingsgardsfjellet 223