Monthly Archives: April 2016

Husk å registrere medlemskap i Glimt via Min idrett!

logoI disse dager er det delt ut giroer for innbetaling av medlemskontingent til U & IL Glimt, sammen med et lite infoskriv.

I år er det nye regler som gjør at alle må registrere seg og sine barn som medlemmer via tjenesten Min idrett. Dette er et krav som er stilt fra Idrettsforbundet og alle lag er pliktig til å ta i bruk dette systemet i 2016.

Giroen betales i år på samme måte som tidligere, men en må også registrere seg i Min idrett for at medlemskapet skal være gyldig. Det er viktig for idrettslaget at dere registrere dere i dette registeret. Idrettslaget får nemlig beregnet sine tilskudd ut fra medlemmer som ligger inne i registeret. Vi i Glimt vil være behjelpelig med registrering for den som av en eller annen grunn ikke får det til.

Ved spørsmål om hjelp, send e-post til:

glimtmailadr

Er du medlem i flere idrettslaget er det nok å registrere dine opplysninger en gang. Da kan en bare koble disse opplysningene opp mot flere idrettslag.

Her finner dere lenken til registreringsløsningen Min idrett