Monthly Archives: May 2016

Nye Glimt Stadion!

Det jobbes for tiden for fult med utbygging av nye Glimt Stadion. Selve kunstgressbanen skal stå ferdig ved åpningen av Glimt-cup som arrangeres den 18.juni 2016.

I tillegg til bygging av kunstgressbane jobber idrettslaget også med flere konkrete planer for stadionområdet. Følgende prosjekter håper vi å kunne realisere i løpet av året:

Skotthyllbaner: Vi ønsker å bygge 2 fullverdige skotthyllbaner og ei bu tilknyttet disse.

Lekeplass: Vi ønsker å utvikle området mellom klubbhuset og kiosk/garasjer til en lekeplass for de minste barna

Skatepark: Vi ønsker å bygge en til to skateramper  for de litt større barna.

Skøytebane: Vi vil montere ekstra lys i lysmastene til kunstgressbanen slik at også den gamle grusbanen blir opplyst. Dette for å kunne legge is på grusbanen på vinteren slik at vi får en lyssatt skøytebane.

Ellers prøver vi å forskjønne hele området ved å bygge en del nye gjerder, beplante og bygge en jordvoll mot industri- og havneområdet.

Vi har sendt inn flere søknader om støtte og vi jobber videre med salg av andeler for å kunne realisere overnevnte prosjekter. Flere av prosjektene er samarbeidsprosjekter med Råbygda Velforening.  Det vil bli behov for mange dugnadstimer fremover, så vi håper bygdas innbyggere stiller opp slik at Glimt Stadion blir et flott samlingspunkt for hele bygda.

Skisse

Sponsoravtale med Orkdal Energi

orkdalenergi_logo

U & IL Glimt signerte i dag en 1.årig sponsoravtale med Ordal Energi.

Sponsormidlene går til flere aktiviteter i idrettslagets regi. Blant annet sponses Glimt Cup, Fjellkjøsdilten, Nøstegym og idrettslagets konkurranse Supertrimmer.

Vi er svært takknemlig for støtten fra Orkdal Energi.  Den gir oss mulighet til å gjennomføre og videreutvikle overnevnte arrangement i 2016.

Christian Bonvik på vegne av idrettslaget og Håvard Aftret fra Orkdal Energi signerer sponsoravtale

Christian Bonvik på vegne av idrettslaget og Håvard Aftret fra Orkdal Energi signerer sponsoravtale