Monthly Archives: August 2017

Friidretten “gjenoppstår” i U & IL Glimt

U & IL Glimt har lange friidrettstradisjoner, men har ikke vært medlem av Friidrettsforbundet på mange år.

Liv Vattengård tok Glimts første kretsmesterskap i friidrett da hun vant høyde med tilløp i 1968

Nå er vi igjen blitt medlemmer av Friidretsforbundet. Friidrett vil bli organisert under avdelingen for Allidrett og det er i første omgang arrangementene Fjellkjøsdilten og Supertrimmern som blir en del av friidrettsaktiviteten i klubben. Vi håper etterhvert at vi også kan få på plass trimgrupper for voksne. Nøstegym for barn vil bli startet opp igjen i høst, men denne aktiviteten er ikke direkte knyttet opp mot friidrett.

Når det gjelder Supertrimmeren vil det i år være et krav om medlemskap i Idrettslaget for å bli premiert. Grunnen til dette er at denne aktiviteten nå organiseres som en idrettsaktivitet. På denne måten blir deltakerne aktive medlemmer i idrettslaget og klubben får tilskudd ut fra dette. I tillegg vil klubben og den som deltar på Supertrimmeren være forsikret gjennom Friidrettsforbundet.