Monthly Archives: March 2018

Medlemskontingent 2018

Vi jobber for tiden med å gjennomgå vårt medlemsregister. Som de fleste andre idrettslag alle rede har gjort, vil vi i år sende ut faktura for medlemskontingent via tjenesten www.minidrett.no

De vi har e-postadresse til, vil få denne fakturaen på e-post. Resten vil motta denne i posten.

Kontingent for 2018:
Voksne 150 kr
Barn og honnør (67+) 100 kr
Familie 200 kr (Inntil 2 voksne(foresatte) + alle barn under 18 år)

Ved overgangen til det nye systemet, har vi ikke lenger full oversikt over hvem som skal betale for familie. Får du tilsendt feil faktura venligst ta kontakt med oss.

Vi håper så mange som mulig ønsker å være medlemmer hos oss. Antall medlemmer danner grunnlaget for hvor mye vi får i tilskudd fra det offentlige. Dette er viktige penger som vi bruker til alt fra aktiviteter for barn til tilrettelegging av turløyper i marka.

Er du ikke medlem enda, kan du melde deg inn via www.minidrett.no eller sende oss en e-post til glimt1896@gmail.com så hjelper vi deg.