Skilting av turløypene

Idrettslaget har fått tildelt tilskudd fra prosjektet Turløypemerking i Trøndelag for merking av turløper etter standard i Merkehåndboka. Skiltene har nå kommet, og vil bli satt opp i tur og orden. Vi i allidrettstyret håper på å få opp flest mulig skilt før snøen og telen kommer. Det vil etter hvert bli behov for litt dugnadshjelp. Over 60 skilt skal settes opp på ca. 20 ulike steder. Både turstiene og skiløypene vil bli merket med skilt.

Skilt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *