Vi trenger dugnadshjelp – Stimerkeprosjektet og skifte av trimbøker

Allidrettstyret i U & IL Glimt trenger litt hjelp nå de nærmeste dagene.

Alle trimbøkene skal nå hentes ned og skiftes ut med nye. Dette må gjøres i helga. Følgende plasser er det trimbøker; Skorva, Annølskammen, Skorvtjønnåsen, Lomtjønna, Reitsætra, Rokollen, Rovsfjæra og Ellingsgardsfjellet. Kan noen hjelpe oss med å skifte ut noen av disse bøkene? Nye bøker vil bli delt ut.

Flere har den siste tiden hjulpet oss i forbindelse med skilting og merking av trimløypene. En stor takk til dere. Det er nå satt opp skilt langs traktorveien opp til Våmyra og det er bært ut stolper på alle plasser det skal stå skilt. Montering av skilt kan gjøres selv om det er vinter, men det er viktig å få slått ned stolpene før det blir tele og snø. Kan noen bidra her? Idrettslaget har tilgang til spett og gummislegge.

Videre har vi kjøpt og fraktet opp materialer til ei klopp som skal legges over et av blauthølene på stien opp til Rokollen/Sæterstien. Det er her snakk om en enkel konstruksjon (se bildet under). Har noen mulighet til å hjelpe oss å bygge denne? Neste år håper vi å få på plass flere slike klopper, og materialer til dette vil bli kjørt ut i vinter.

Noen i styret har mulighet til å bli med på søndag (2.novenber), så dette er kanskje en fin dugnadsdag for nedsetting av påler og bygging av klopp.

Kan du hjelpe så ta kontakt på telefon 951 64 568 eller legg inn ei melding på idrettslagets Facebookside.

Hilsen Allidrettstyret

Klopp

Foto: ut.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *