Bom stopp!

Bom2

Glimt stadion er et område der mange barn og unge ferdes. Mye biltrafikk inn på området er derfor ikke ønskelig. Vi oppfordrer til at en viser hensyn når en har behov for å kjøre bil her. Senk farten og parker slik at området blir oversiktlig og trygt for barna våre.

Vi har nå satt opp en bom for å hindre kjøring langs vestsida av banen og vil avgrense deler av området for bilkjøring også andre steder. Det vil også bli satt opp flere gjerder for å få struktur på grøntområdene og parkering. Vi oppfordrer til å parkere langs gjerdet mot pumpehuset eller ved klubbhuset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *