Årsmøter U & IL Glimt 2020

s

Det er nå tid for årsmøter. Her finner du sted og dato samt agenda for de ulike årsmøtene.

ALLIDRETT; mandag 17.februar kl. 19.30.

 1. Åpning/konstituering
 2. Årsmelding for 2019
 3. Regnskap
 4. Budsjett
 5. Valg

FOTBALL; torsdag 27.februar kl. 19.00.

 1. Åpning
 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
 3. Innkomne saker
 4. Regnskap og budsjett
 5. Valg til styret

HOVEDLAGET; onsdag 4.mars kl. 19.00.

 1. Valg av ordstyrer og sekretær
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Underskrift av protokoll
 4. Årsmelding
 5. Regnskap og budsjett
 6. Innkomne saker
 7. Valg

Saker som ønskes behandlet sendes riktig vedkommende senest en uke før årsmøte.
Allidrett: steinar.bjorndal@orkdal.kommune.no
Fotball: anders.bergem@online.no
Hovedstyre: glimt1896@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *