Trimkonkurranser

U & IL Glimt arrangerer 3 ulike trimkonkurranser for å motivere folk til å komme seg ut på tur langs idrettslagets turløyper og besøke de ulike trimkassene som er plassert langs løypene.

Disse konkurransene heter Topp3, Supertrimmer og Supertrimmer Ekstrem. Under finner du en nærmere beskrivelse av disse.

Topp3

Topp3 er en turkonkurranse for barn i alderen 6-16 år. Det er U & IL Glimt som har ansvar for denne konkurransen, men alle kan delta uavhengig av medlemskap i klubben.

Topp3 går ut på å bestige toppene Rokollen, Annølskammen og Ellingsgårdsfjellet i løpet av perioden 15.februar til 1.oktober. For å delta må du kjøpe et trimkort som selges hos Intersport på OTI-senteret. Kortet koster 50 kr.

På de ulike toppene finner du en trimkasse. I kassene er det lagt en klippetang som du skal klippe trimkortet ditt med. Når alle turene er merket i trimkortet, leveres dette ferdig utfylt hos Intersport OTI-sentret. Alle som deltar får en liten premie. I løpet av november trekker vi i tillegg ut en del større premier blant alle som har deltatt. Målet med konkurransen er å få flest mulig barn ut på tur. Vi anbefaler at barna har med seg en voksen på turene.

Alle turene er lagt ut på tjenesten UT.no. Her finner du detaljerte kart og det er mulighet for å laste disse ned via en egen app.

Vi har også laget en egen brosjyre om Topp3, denne kan du laste ned her Topp3_brosjyre 2018

Hovedsponsorer for Topp3 er:

Supertrimmer

For å få tittelen supertrimmer må du ha over 100 turer til sammen (du kan gå på flere kasser samme dag og også besøke samme kassen flere ganger samme dag), du må ha besøkt alle kassene (Skorva,Skorvtjønnåsen, Andølskammen, Våmyra, Lomtjønna, Reitsætra, Rokollen, Rove, Ellingsgardsfjellet (Svartfjell på kartet)) minst en gang og du må delta på Fjellkjøsdilten. Supertrimere er med på trekningen av to gavekort på 1000 kr.

En trenger ikke å ha ambisjoner om å bli supertrimmer for å delta. Det er premiering også for  50 turer,  i tillegg til at det er premie for alle som har 100 turer uten å ha besøkt alle kassene og deltatt på Fjellkjøsdilten.

De som vil delta noterer antall turer de har selv i boka. Noen noterer antall turer de har til hver enkelt kasse. Da er det viktig at totalt antall turer blir summert når det nærmer seg november eller at styret for allidrett i Glimt blir informert om hvordan tellingen er gjort. Vi skifter bok på alle kassene rundt 1.nov hvert år.

Det koster 20 kr for å delta på dette trimopplegget. Dette må betales senest innen 1.november. En må også være medlem av U & IL Glimt for å delta.

Supertrimmer Ekstrem

Supertrimmer Ekstrem er et utvidet konsept for dem som ønsker større utfordringer enn det det ordinære supertrimmer konkurransen gir. For å bli Supertrimmer Ekstrem må du ha over 250 turer i løpet av sesongen. I tillegg må du besøke kassene på Rokollen, Annølskammen og Ellingsgårdsfjellet på samme dag. En må også i likhet med Supertrimmer besøke alle kassene samt delta på Fjellkjøsdilten.

Den som blir Supertrimmer Ekstrem får samme premie som Supertrimmerne og er med på trekningen av de to gavekortene på 1000 kr som trekkes der. Alle som blir Supertrimmer Ekstrem får i tillegg en flott gave.

God tur!

Hovedsponsor for Supertrimmer er:

2 thoughts on “Trimkonkurranser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *