Allidrettstyre

Allidrettstyret 2018:
Steinar Bjørndal, leder
Inger Karin Dyndal, kasserer
Heidi Husby Skjetne, sekretær
Frode Bakkan, styremedlem
Merking og rydding av Sæterstien

Merking og rydding av Sæterstien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *